İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması

Korporativ və dövlət təhlükəsizliyi məsələləri birbaşa olaraq informasiya təhlükəsizliyi, məlumatların qorunması və kompüter şəbəkələri və sistemi məsələləri ilə bağlıdır.

Kompüter sistemlərinin zəifliyi 2019 – ci ildə artacaq. Buna İnternet elementlərinin, zəif mühafizə olunan smartfonların geniş yayılması və informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə lazımi diqqətin olmaması təkan verəcək.

Kiber cinayətkarları kütləvidən nöqtəli şəxsi hücumuna çoxdan keçmişlər. Onlar casusluq, pul oğurluğu üçün istənilən imkanlardan istifadə edirlər və informasiyaların əldə olunması üçün fırıldaqla pullar ələ keçirirlər. Qanunsuz hərəkətlər üçün onların imkanları aşağıda qeyd olunanlara görə daha çox yaranır: zəif informasiya təhlükəsizliyi, qorunmayan İnternet elementləri və smartfonlar, təhlükəsizlik üçün ödəniş etmək marağının olmaması və ya ştatda İT – təhlükəsizliyi üzrə ekspert vəzifəsinin olmaması.

Çox zaman hücum qurbanları canilərin aktivliyini hiss etmirlər, canilər isə sistemdə qalma vaxtını artırırlar.

Son bir neçə il ərzində smartfonları da sındırmaq asandır. Mobil canilərin hücum mərkəzində – Android – smartfonlarıdır. Onlar zəifdir və bazarın böyük hissəsini tutur.

Korporasiyalar, istifadəçilər, siyasətçilər və məmurlar – heç kim artıq kiber canilər ilə üzləşməkdən  sığortalanmayıb. Bir çox hallar baş verə bilər: məxfi məlumatların riskə atılması, məlumatların və göstəricilərin sızması və ya axını, məlumatlara girişin bloklanması və məlumatların itməsi və s.

Beləliklə də, hücumlardan və onların nəticələrindən böyük şirkətlər və özəl istifadəçilər əziyyət çəkir. Hücumlar azalmağa başlayır, lakin daha dəqiq və daha effektiv olurlar. İndi artıq bir neçə il bundan əvvəl baş verən böyük xidmətlərin istifadəçi məlumatlarının itməsi və hücum faktları məlum olmuşdur.

Troyanlar, kriptoqraflar, İnternet elementləri – kiber canilər tərəfindən ziyanın vurulması üçün potensial imkanlardır.

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində biliklər dəyərli aktivlərdir. Onlara aşağıdakılar aiddir: iş qaydası və onlayn təhlükəsizlik, məlumatlara girişə nəzarət və proqram təminatı, şəbəkə təhlükəsizliyi, məlumatların bərpası, kriptoqrafiya, ziyanverici  proqramlar, viruslar, troyanlar və onların kompüterlərə təsiri.

Kiber canilərin əsas məqsədi yalnız məlumatları ələ keçirmək deyil. Onlar tamahkar məqsədlər ilə misal üçün, şirkətin maliyyə məlumatlarının axınına nəzarət və ya növbəti hücumlar üçün istifadə edə biləcəkləri xüsusi kompüterlərə maraq göstərirlər. Hücumun nəticələrini məlumatları üçüncü şəxslərə və ya canilərə məlum olan korporasiyalar, siyasətçilər və ali dövlət məmurları, sadə sakinlər öz üzərilərində hiss edə bilərlər.

Ötən il kiber hücumların yarısından çoxu məqsədli idi. Onların əsas məqsədi – korporativ aktivlər idi. Proqram – şantajçıları geniş tətbiq olunur, maliyyə sahəsində dələduzluq və qanusuz yolla istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının ələ keçirilməsi geniş yayılmışdır.

Böyük şirkətlərin bölmə rəhbərlərinı və korporasiya əməkdaşlarını çox zaman elektron poçt məktublarının köməyi ilə hücuma tuturlar. Elə bir istifadəçi yoxdur ki, spam axtarışına – ziyanverici proqramlara ssılkası olan axtarış nəticələrinə məruz qalmasın.

Ziyanverici proqramların quraşdırılması – bu yalnız narahatlıq deyildir. Bu çox təhlükəlidir. Ziyanverici  proqramlar kompüterdə olan müəyən məlumatları toplaya bilər və ya kompüterin daxili şəbəkəsinə hücum üçün əsas ola bilər.

Yalnız ziyanverici  reklamlar və saytlar deyil, eyni zamanda hesablar və müxtəlif bildirişləri olan poçt məktubları da təhlükəlidir.

Kompüterdə antivurusdan istifadə sözsüz ki, yaxşıdır. Əlavə olaraq proqram təminatını yeniləmək və İnternet səhifələrinə çox diqqətlə daxil olmaq lazımdır.

Step İT Akademiyasında “Şəbəkələr və kiber təhlükəsizlik” istiqaməti həm tələbələr, həm də işəgötürənlər arasında hər zaman məhşur olacaq. Təhlükəsizlik məsələsi inanılmaz dərəcədə tələb olunan və aktual məsələyə çevriləcək. Şirkətlər illər keçdikcə, istifadəçilərin daha çox şəxsi məlumatlarını əldə edir və onları qoruyacağını vəd edir.

Şəbəkələr və kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər hər zaman məhşur olacaqlar. Nə qədər ki, kompüterlər var, məlumatlara giriş əldə etməyə cəhd edəcək canilər də olacaqdır.

Ən son yazılar

Wi-fi təhlükəsizliyi qaydaları

Wi-Fi fərdi kompüterlər və mobil qurğular kimi simsiz kommunikasiya qurğularına şəbəkə əlaqəsi yaratmağa imkan verən avadanlıqdır. Wi-Fi texnologiyasından istifadə etməklə internetə uzaq məsafədən bağlanmaq daha

İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması

Korporativ və dövlət təhlükəsizliyi məsələləri birbaşa olaraq informasiya təhlükəsizliyi, məlumatların qorunması və kompüter şəbəkələri və sistemi məsələləri ilə bağlıdır. Kompüter sistemlərinin zəifliyi 2019 – ci

Bənzər yazılar

Wi-fi təhlükəsizliyi qaydaları

Wi-Fi fərdi kompüterlər və mobil qurğular kimi simsiz kommunikasiya qurğularına şəbəkə əlaqəsi yaratmağa imkan verən avadanlıqdır. Wi-Fi texnologiyasından istifadə etməklə internetə uzaq məsafədən bağlanmaq daha

Read More »